Perşembe, Haziran 13, 2024
Sanal Gündem
Ana SayfaKodlamaFlutterFlutter Image ve Özellikleri

Flutter Image ve Özellikleri

Flutter’da görüntüleri (resimleri) göstermek için Image widget’ını kullanabilirsiniz. Image widget’ı, yerel veya uzak kaynaklardan görüntülerin yüklenmesini ve görüntülerin boyutunu, ölçeklemesini ve yerleşimini kontrol etmenizi sağlar. İşte Flutter’da Image widget’ının bazı özellikleri:

 1. image: Görüntünün kaynağını belirten bir parametredir. Bu parametre, yerel bir dosya yolunu, bir ağ URL’sini veya bir AssetImage veya NetworkImage gibi Flutter’ın özel sınıflarını kabul eder.

Örneğin:

Image(image: AssetImage('assets/images/my_image.png'))
 1. fit: Görüntünün nasıl ölçekleneceğini belirleyen bir parametredir. BoxFit enum’undan bir değer alabilir. Örneğin, BoxFit.cover görüntüyü tamamen sığacak şekilde ölçeklerken oranları korur.

Örneğin:

Image(
 image: AssetImage('assets/images/my_image.png'),
 fit: BoxFit.cover,
)
 1. width ve height: Görüntünün genişlik ve yüksekliğini belirleyen parametrelerdir. Belirli bir boyut belirtmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Örneğin, width: 200.0, height: 150.0.
 2. alignment: Görüntünün nasıl hizalanacağını belirleyen bir parametredir. Alignment enum’undan bir değer alabilir. Örneğin, alignment: Alignment.center görüntüyü ortalar.

Örneğin:

Image(
 image: AssetImage('assets/images/my_image.png'),
 alignment: Alignment.center,
)
 1. repeat: Görüntünün nasıl tekrarlanacağını belirleyen bir parametredir. ImageRepeat enum’undan bir değer alabilir. Örneğin, repeat: ImageRepeat.repeatX yatayda tekrarlanacak şekilde görüntüyü yerleştirir.

Örneğin:

Image(
 image: AssetImage('assets/images/my_image.png'),
 repeat: ImageRepeat.repeatX,
)
 1. loadingBuilder: Görüntü yüklenirken gösterilecek özel bir widget’ı belirlemek için kullanılan bir parametredir. Bu, yüklenme sırasında bir yüklenme çubuğu veya animasyon gibi özel bir gösterge sunmanızı sağlar.

Örneğin:

Image(
 image: AssetImage('assets/images/my_image.png'),
 loadingBuilder: (context, child, loadingProgress) {
  if (loadingProgress == null) return child;
  return CircularProgressIndicator(value: loadingProgress.cumulativeBytesLoaded / loadingProgress.expectedTotalBytes);
 },
)

Bu özellikler, Flutter’da Image widget’ını kullanırken yaygın olarak kullanılan bazı özelliklerdir. Image widget’ı, görüntüleri basitçe göstermekle kalmaz, aynı zamanda ölçeklendirme, hizalama ve tekrarlama gibi farklı gereksinimleri karşılamak için de kullanılabilir.

Yunus Emre Altay
Yunus Emre Altayhttp://yunusemrealtay.com.tr
Biz, yenilikçi çözümler ve dijital dönüşüm süreçlerinde uzmanlaşmış olarak, web, mobil ve masaüstü yazılımlar geliştiriyor ve işletmelerinizi geleceğe taşıyoruz. Analizlerimizi sıkı çalışması ve deneyimi ile, size özel çözüm önerileri sunarak iş süreçlerinizi optimize etmeye odaklanıyoruz
RELATED ARTICLES
- Reklam Alanı -

En Popüler

Son Yorumlar